Serwer Proftpd w Debianie

Serwer Proftpd to serwer ftp plików i katalogów.

 • Otwieramy terminal i wpisujemy: su
 • Podajemy swoje hasło
 • wpisujemy: apt-get install proftpd
 • wybieramy przy instalacji tryb stanadalone mode
 • edytujemy plik: nano /etc/proftpd/proftpd.conf

# Dołączamy konfigi ewentualnie aktywowanych modułów.
Include /etc/proftpd/modules.conf

# Tryb pracy serwera, uruchamiamy jako samodzielny proces.
ServerType standalone
# Określamy konfigurację jako domyślną
DefaultServer on

# Jesli nie używamy IPv6.
UseIPv6 off

# Te 3 opcje znacznie skracają czas logowania.
UseReverseDNS off
IdentLookups off
ServerIdent off

# Określamy nazwę naszego serwera, nie podajemy jego nazwy ani wersji.
ServerName “tomek-laptop ftp”

# Komunikat powitalny.
DisplayLogin witaj dziadu to ja twoj ftp

# Zezwalamy na komunikat powitalny dopiero po zalogowaniu.
DeferWelcome off

MultilineRFC2228 on

# Zezwalamy na wyświetlanie dowiązań.
ShowSymlinks on

# Czas w jakim zostanie przerwane połączenie z serwerem.
TimeoutNoTransfer 1200
TimeoutStalled 1200
TimeoutIdle 1900
DisplayChdir .message true

DenyFilter \*.*/

# Pozwolenie na logowanie użytkownika root.
RootLogin off
# Uwięzienie użykowanika w wyznaczonym katalogu, z którego nie będzie mógł się wydostać.
# znak ~ katalog domowy w systmie Linux.
DefaultRoot ~

# Opcje do listowania plików w trybie binarnym:
# “-a”=”ls -a” , “+a”=blokada parametru a czyli plików ukrytych(z kropką).
ListOptions “+a”

# Sprawdzamy czy dany użytkownik, który się loguje
# posiada przypisaną w /etc/shells powłokę (szybka metoda do zablokowania).
RequireValidShell on

# Port na którym nasłchuje proftpd.
Port 21

# Konfiguracja portów trybu pasywnego używanego przez przeglądarki (ftp://host.pl).
# PassivePorts 49152 65534

# Użyteczna opcja jeśli nasz komputer stoi za NAT-em.
# MasqueradeAddress 1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours

# DynMasqRefresh 28800
# Maksymalna liczba procesów demona FTP.
# Dzięki tej dyrektywie możemy ustrzec się przed atakami typu DoS.
MaxInstances 30

# Użytkownik i grupa do których bedzie należał proces serwera.
User proftpd
Group nogroup

# Ustawienie prawa dostępu wlasciciela do modyfikacji pliku i katalogów.
# 022 => 755 , 077 => 700 , 002 => 775
Umask 022 022

# Pozwolenie na nadpisywanie plików.
AllowOverwrite on

# Konfiguracja logów.
TransferLog /var/log/proftpd/transferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpdsys.log

 • Polecenia start / stop / restart serwera:

# sudo /etc/init.d/proftpd start
# sudo /etc/init.d/proftpd stop
# sudo /etc/init.d/proftpd restart

Konfiguracja Samby w Debianie

Samba to serwer plików oraz drukarek współpracujący z platformą Windows, przeznaczony dla platformy Linux/Unix. Aby zainstalować ją w Debianie należy zalogować się na konto z uprawnieniami do instalacji i skonfigurować sambę

 • Otwieramy terminal i wpisujemy: su
 • Podajemy swoje hasło
 • wpisujemy: apt-get install samba , instalator może zapytać nas podczas instalacji jaka ma być grupa robocza wpisujemy WORKGROUP
 • kiedy samba się zainstaluje instalujemy program do sprawdzenia demonów w autostarcie : apt-get install rcconf
 • wpisujemy rcconf i możemy włączyć bądź wyłączyć uruchamianie samby przy starcie systemu
 • włączamy swój ulubiony edytor np: nano i otwieramy plik konfiguracji samby : nano /etc/samba/smbd.conf

[global] workgroup = WORKGROUP#grupa robocza – musi być jednakowa na wszystkich komputerach by mogły współpracować

netbios name = Zlomek # Nazwa komputera w sieci

server string = Zlomek na starym kompie nie wchodzić # Komunikat, opis komputera

map to guest = Bad User

invalid users = root #niepoprawny użytkownik

guest account = nobody log file = /var/log/samba/log.%m #ścieżka do zapisywania logów

max log size = 1000 #maxymalna ilość linijek loga

socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=16384 SO_RCVBUF=16384 IPTOS_LOWDELAY

#logowanie do domeny oraz bycie kontrolerem domeny Windows NT4 i główną przegladarką komputerów w sieci.

domain logons = yes

domain master = yes

preferred master = yes

local master = yes

wins support = yes

os level = 255

security = share

dns proxy = No

unix charset = UTF8

display charset = UTF8

dos charset = CP852

preferred master = yes

interfaces = eth0 #interfejs udostępniania zasadniczo eth0 po kablu wlan0 bezprzewodowo, można sprawdzić komendą ifconfig

bind interfaces only = yes

characterset = UTF-8

client code page = 852 # ustawienia katalogów udostępnianych

[home] #nazwa udziału udostępnianego comment = read & write # odczyt i zapis, można to zmieniać np samo write to tylko zapis bez odczytania zawartości

path = /home/tomek #lokalizacja folderu

create mask = 0777

directory mask = 0777

browsable = yes

writable = yes

guest ok = yes #czy goście mogą użytkować

 • Teraz restartujemy sambe by mogła już działać na nowej konfiguracji, wpisujemy: /etc/init.d/samba restart
 • Możemy dodać aktywator na pulpit – w polu komenda dodajemy wpis: gksu /etc/init.d/samba start
 • Powinno wyświetlić nam się oto takie stwierdzenie: [ ok ] Stopping Samba daemons: nmbd smbd. [ ok ] Starting Samba daemons: nmbd smbd.

I właśnie w taki sposób mamy skonfigurowaną sambę