LTspice S-parametry

Jeśli chcesz symulować S-parametry w LTspice powinieneś użyć komendy “.net”

Na początku ustaw źródło V2 jako AC o rezystancji szeregowej 50 om, następnie obciążenie obwodu R2 równe 50 om

następnie wprowadź komendę .net I(R2) V2

Oczywiście można wybrać symulacje macieży S, Z oraz Y.