Instalacja Peperflash w Debianie dla Chromium-browser

Peperflash przydaje się gdy chcemy mieć wtyczkę flash nowszą niż 11.2 w przeglądarce Chromium. Nie działa ona jednak w Mozilla firefox ponieważ nie ma zaimplementowanej w API wtyczki peper.

1. Dodajemy do pliku /etc/apt/sources.list dwie linijki:

deb http://ppa.launchpad.net/skunk/pepper-flash/ubuntu precise main
deb-src http://ppa.launchpad.net/skunk/pepper-flash/ubuntu precise main

2. w terminalu uruchamiamy : sudo apt-get update
3. Jeżeli na końcu mamy informację że brak nam kluczy gpg uruchamiamy skrypt z tąd: SKRYPT POBRANIA GPG lub inną metodą jak kto woli:

sudo gpg –keyserver pgp.mit.edu –recv-keys ID_KLUCZA
sudo gpg –armor –export ID_KLUCZA | apt-key add –

4. W terminalu uruchamiamy sudo apt-get update

5. Instalujemy w terminalu  sudo apt-get install pepflashplugin-installer (jeżeli nastąpi problem z zależnościami można je dobrać dodając do pliku source.list na czas instalacji linijki:

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted
deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted

)
6. Aby korzystać z tejże wtyczki w Chromium:

  • instalujemy przelądarkę chromium: sudo apt-get install chromium-browser
  • sudo nano  /etc/chromium/default
  • Wklejamy następującą linijkę:
    . /usr/lib/pepflashplugin-installer/pepflashplugin.sh
  • i zapisujemy (ctrl+o)
  • Po zresetowaniu  przeglądarki mamy dostępną najnowszą wersję wtyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *