Detektor pola EM

Miernik pola elektromagnetycznego część 3

Urządzenie jest miernikiem do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego w danym punkcie w przestrzeni a dokładniej w polu dalekim anteny nadawczej. Wartości maksymalne natężenia pola w przestrzeni określone są w normach prawnych i dzienniku ustaw. Detektor umożliwia pomiary pól elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości od 800 MHz do 2 GHz o wartościach od 0,1 V/m do 20 V/m.

W podanym zakresie urządzenie posiada niepewność pomiaru nie większą niż 3 dB. Zakres działania urządzenia można zwiększyć zmieniając antenę detektora. Pomiary urządzenia zostały wykonane w Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Rzeszowskiej. Urządzenie wyposażono w Bluetootch 4.1 by móc dokonywać pomiarów w bezpiecznym miejscu zdala od promieniowania elektromagnetycznego. W tych pasmach częstotliwości
ulokowane są powszechne systemy GSM, DECT, LTE i UMTS. Systemy te do
zapewnienia dwustronnej komunikacji pomiędzy terminalami i stacjami bazowymi wykorzystują fale elektromagnetyczne, które wymagają generacji pól elektromagnetycznych o odpowiednich wartościach uwarunkowanych specyfiką systemu. W przypadku terminala, jakim jest telefon komórkowy, aby była możliwa komunikacja w systemie, musi on posiadać możliwość wysłania sygnału o mocy 2 W EIRP. Sygnał o tej mocy powoduje, że w pobliżu anteny natężenie pola elektromagnetycznego impulsowo może osiągać wartość dochodzącą do 20 V/m. Natomiast zgodnie z przepisami w strefach, w których człowiek przebywa przez 24 h dopuszczalna wartość pola elektromagnetycznego nie może przekraczać 7 V/m.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *