Miernik pola elektromagnetycznego część 3

Urządzenie jest miernikiem do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego w danym punkcie w przestrzeni a dokładniej w polu dalekim anteny nadawczej. Wartości maksymalne natężenia pola w przestrzeni określone są w normach prawnych i dzienniku ustaw. Detektor umożliwia pomiary pól elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości od 800 MHz do 2 GHz o wartościach od 0,1 V/m do 20 V/m.

Czytaj dalej Miernik pola elektromagnetycznego część 3

LTspice S-parametry

Jeśli chcesz symulować S-parametry w LTspice powinieneś użyć komendy “.net”

Na początku ustaw źródło V2 jako AC o rezystancji szeregowej 50 om, następnie obciążenie obwodu R2 równe 50 om

następnie wprowadź komendę .net I(R2) V2

Oczywiście można wybrać symulacje macieży S, Z oraz Y.

Linux Openocd STM32 problem w programowaniu

Jeżeli programujesz stm32 pod linuxem i widzisz taki błąd:

Error: init mode failed (unable to connect to the target)
Powinieneś podpiąć reset do programatora, ale jeśli problem nadal występuje to:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset na płytce
 2. Wyślij komende:
  openocd -f /usr/share/openocd/scripts/interface/stlink-v2.cfg -f /usr/share/openocd/scripts/targe
  t/stm32f1x_stlink.cfg
 3. Puść przycisk reset
 4. Przyciśnij znów reset i go przytrzymaj powinieneś zobaczyć:
  Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
  Teraz możesz wysyłać komendy które chciałeś.