Ściągaweczka/Przypomnienie ze składni Latex

Latex to trochę egzotyczny pseudo język więc jako że czasami potrzeba takich ściągaweczek bo wiedza ulatuje z głowy opiszę podstawową składnie.

Nagłówek:
\documentclass[12pt,a4paper,titlepage]{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{graphics}
\usepackage{epsfig}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{url}
\usepackage{longtable}
\usepackage[figuresright]{rotating}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage{geometry}
\usepackage{pslatex}
\usepackage{ulem}
\usepackage{listings}
\usepackage{url}
\usepackage{color}
\selectlanguage{polish}
\makeindex
\title{Matura}
\date{1410}
\author{AL}

Zawartość: \begin{document} TU TREŚĆ \end{document}
Działania matematyczne: \begin{math}|x| < 6 \end{math}
Dodawanie grafiki: \includegraphics[scale=1]{kratka.png}

Wyrównanie do lewej: \begin{flushleft} TREŚĆ \end{flushleft}
Wyrównanie do prawej: \begin{flushright} TREŚĆ \end{flushright}
Wycentrowanie: \begin{center} TREŚĆ \end{center}
Kursywa: \textit{TREŚĆ}
Pogrubienie: \textbf{TREŚĆ}
nowa linia: \\
nowa strona: \newpage
Tabulator: \quad

Index dolny: liczba_{index}
Index górny: liczba^{index}
Duży nawias: \left( ZAWARTOŚĆ \right)
Jeden nawias gdy nie potrzeba drugiego: \left.
Znak większy równy: \geq
Znak mniejszy równy: \leq
Grecka alpha: \alpha
Grecka beta: \beta
znak nierówności: \not=
znak : \leftrightarrow
znak pierwiastka: \sqrt{liczba}
ułamek zwykły: \frac{licznik}{mianownik}
sinus: \sin
cosinus: \cos
tangens: \tan
logarytm: \log
stopnie np. Celsjusza: \ensuremath{^\circ}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *