Serwer Proftpd w Debianie

Serwer Proftpd to serwer ftp plików i katalogów.

  • Otwieramy terminal i wpisujemy: su
  • Podajemy swoje hasło
  • wpisujemy: apt-get install proftpd
  • wybieramy przy instalacji tryb stanadalone mode
  • edytujemy plik: nano /etc/proftpd/proftpd.conf

# Dołączamy konfigi ewentualnie aktywowanych modułów.
Include /etc/proftpd/modules.conf

# Tryb pracy serwera, uruchamiamy jako samodzielny proces.
ServerType standalone
# Określamy konfigurację jako domyślną
DefaultServer on

# Jesli nie używamy IPv6.
UseIPv6 off

# Te 3 opcje znacznie skracają czas logowania.
UseReverseDNS off
IdentLookups off
ServerIdent off

# Określamy nazwę naszego serwera, nie podajemy jego nazwy ani wersji.
ServerName “tomek-laptop ftp”

# Komunikat powitalny.
DisplayLogin witaj dziadu to ja twoj ftp

# Zezwalamy na komunikat powitalny dopiero po zalogowaniu.
DeferWelcome off

MultilineRFC2228 on

# Zezwalamy na wyświetlanie dowiązań.
ShowSymlinks on

# Czas w jakim zostanie przerwane połączenie z serwerem.
TimeoutNoTransfer 1200
TimeoutStalled 1200
TimeoutIdle 1900
DisplayChdir .message true

DenyFilter \*.*/

# Pozwolenie na logowanie użytkownika root.
RootLogin off
# Uwięzienie użykowanika w wyznaczonym katalogu, z którego nie będzie mógł się wydostać.
# znak ~ katalog domowy w systmie Linux.
DefaultRoot ~

# Opcje do listowania plików w trybie binarnym:
# “-a”=”ls -a” , “+a”=blokada parametru a czyli plików ukrytych(z kropką).
ListOptions “+a”

# Sprawdzamy czy dany użytkownik, który się loguje
# posiada przypisaną w /etc/shells powłokę (szybka metoda do zablokowania).
RequireValidShell on

# Port na którym nasłchuje proftpd.
Port 21

# Konfiguracja portów trybu pasywnego używanego przez przeglądarki (ftp://host.pl).
# PassivePorts 49152 65534

# Użyteczna opcja jeśli nasz komputer stoi za NAT-em.
# MasqueradeAddress 1.2.3.4
# This is useful for masquerading address with dynamic IPs:
# refresh any configured MasqueradeAddress directives every 8 hours

# DynMasqRefresh 28800
# Maksymalna liczba procesów demona FTP.
# Dzięki tej dyrektywie możemy ustrzec się przed atakami typu DoS.
MaxInstances 30

# Użytkownik i grupa do których bedzie należał proces serwera.
User proftpd
Group nogroup

# Ustawienie prawa dostępu wlasciciela do modyfikacji pliku i katalogów.
# 022 => 755 , 077 => 700 , 002 => 775
Umask 022 022

# Pozwolenie na nadpisywanie plików.
AllowOverwrite on

# Konfiguracja logów.
TransferLog /var/log/proftpd/transferlog
SystemLog /var/log/proftpd/proftpdsys.log

  • Polecenia start / stop / restart serwera:

# sudo /etc/init.d/proftpd start
# sudo /etc/init.d/proftpd stop
# sudo /etc/init.d/proftpd restart

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *