Ściągaweczka/Przypomnienie ze składni Latex

Latex to trochę egzotyczny pseudo język więc jako że czasami potrzeba takich ściągaweczek bo wiedza ulatuje z głowy opiszę podstawową składnie.

Nagłówek:
\documentclass[12pt,a4paper,titlepage]{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{graphics}
\usepackage{epsfig}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{url}
\usepackage{longtable}
\usepackage[figuresright]{rotating}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage{geometry}
\usepackage{pslatex}
\usepackage{ulem}
\usepackage{listings}
\usepackage{url}
\usepackage{color}
\selectlanguage{polish}
\makeindex
\title{Matura}
\date{1410}
\author{AL}

Zawartość: \begin{document} TU TREŚĆ \end{document}
Działania matematyczne: \begin{math}|x| < 6 \end{math}
Dodawanie grafiki: \includegraphics[scale=1]{kratka.png}

Wyrównanie do lewej: \begin{flushleft} TREŚĆ \end{flushleft}
Wyrównanie do prawej: \begin{flushright} TREŚĆ \end{flushright}
Wycentrowanie: \begin{center} TREŚĆ \end{center}
Kursywa: \textit{TREŚĆ}
Pogrubienie: \textbf{TREŚĆ}
nowa linia: \\
nowa strona: \newpage
Tabulator: \quad

Index dolny: liczba_{index}
Index górny: liczba^{index}
Duży nawias: \left( ZAWARTOŚĆ \right)
Jeden nawias gdy nie potrzeba drugiego: \left.
Znak większy równy: \geq
Znak mniejszy równy: \leq
Grecka alpha: \alpha
Grecka beta: \beta
znak nierówności: \not=
znak : \leftrightarrow
znak pierwiastka: \sqrt{liczba}
ułamek zwykły: \frac{licznik}{mianownik}
sinus: \sin
cosinus: \cos
tangens: \tan
logarytm: \log
stopnie np. Celsjusza: \ensuremath{^\circ}

Jak zacząć pisać w latex?

Latex to oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu, a także związany z nim język znaczników, służący do formatowania dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych (na przykład: broszur, artykułów, książek, plakatów, prezentacji, a nawet stron HTML). W latexie pliki .tex są kompilowane do pdf bądź pochodnych (np. .dvi .ps).

Jeśli już wiemy co to jest to potrzebujemy edytora. Tenże edytor musi posiadać możliwość zapisu do formatu .tex więc może to być gedit, vim, nano etc. Jeśli zaś chcemy kolorowania składni latex i rozbudowanego środowiska z podpowiadaniem znaczników i kompilatorem do pdf to weźmy sobie program TexMaker który jest wieloplatformowy

Łatwa instalacja pod linuxem:

$sudo apt-get install texmaker

no i potrzeba troszeczkę bibliotek by latex nie przysparzał problemów:

$sudo apt-get install texlive

texlive zastępuje nam windowsowego MikTexa.