LTspice S-parametry

Jeśli chcesz symulować S-parametry w LTspice powinieneś użyć komendy “.net”

Na początku ustaw źródło V2 jako AC o rezystancji szeregowej 50 om, następnie obciążenie obwodu R2 równe 50 om

następnie wprowadź komendę .net I(R2) V2

Oczywiście można wybrać symulacje macieży S, Z oraz Y.

Przydatne programy dla elektroników

W pracy inżyniera lub też po prostu pasjonata elektronika niezbędny jest komputer i zestaw narzędzi bez których praca nie jest możliwa.
W zależności od specyfiki i ścieżki jaką idzie elektronik będą to programy do obliczeń, projektowania czy symulacji. Omówię tu po krótce kilka programów zarówno darmowych jak i płatnych które znacznie usprawniają pracę elektronika. Artykuł dobry dla początkujących 😉 Czytaj dalej Przydatne programy dla elektroników